“Stormfloden 1872”

For ca. 150 år siden havde vi den største stormflod på Lolland-Falster. Det var meget alvorligt og betød en masse ødelæggelser og dødsfald, også i vores område. I arkivets årsskrift, 2022, har vi beskrevet stormfloden. 
Hvis du vil læse mere, så kom op på arkivet. Der har vi en del materialer om emnet. 
HB/