Arkivets arbejdsområde:

Højreby Arkiv

Sogne:

Arkivets arbejdsområde er gamle Højreby Kommune og  omfatter sognene: Søllested, Skovlænge, Gurreby, Vesterborg, Halsted, Avnede, Landet og Ryde.

Beliggenhed:

Arkivet har hjemme i bygningen Birkevej 3A beliggende lige overfor Søllested Skole.

Billedet:

Dette er den nuværende placering. Fra 1986 til 2015 havde arkivet adresse på det tidligere alderdomshjem i Søllested.

Arkivets opgave:

Vores opgave er bl.a. at fremme kendskabet til og styrke interessen for lokalhistorien, at indsamle, registrere og stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler.

Lokalhistorie:

Alle der har interesse i lokalhistorie, eller slægtsforskere der leder efter stof til slægtshistorien, er således  velkomne på arkivet. Arkivets samlinger er offentlig tilgængelige, og vi følger de samme tilgængelighedsregler som landsarkiverne.

Arkivlederen:

Arkivlederen har ret og pligt til at lukke af for adgang til arkivalier, der måtte komme for tæt på enkeltpersoners privatliv. Besøgende har derfor ikke adgang til, på egen hånd, at gennemgå magasinerne.

Tavshedspligt:

Arkivets medarbejdere har tavshedspligt, og når de starter i arkivet, underskriver de en "tavshedserklæring på tro og love".

SLA:

Højreby Arkiv er medlem af den landsdækkende sammenslutning af lokalarkiver, der i daglig tale kaldes SLA. Sammenslutningen omfatter både store og små arkiver og er med til at højne kvaliteten i arbejdet med bevaringen af vor fælles kulturarv.
Højreby arkivs samlinger er registreret efter SLA´s principper .