Højreby lokalhistoriske Forening

Højreby Kommunens gamle logo
Højrebys gamle logo. Nu logo for arkivet og foreningen.

Bliv medlem af Højreby Lokalhistoriske Forening og vær således med til at støtte dit lokale arkiv.

Højreby Lokalhistoriske Arkiv blev startet i Vesterborg af Skotte Hammer i 1973. Senere blev det flyttet til Søllested, hvor det gennem 30 år har haft til huse på Troelsebyvej 1, på det tidligere alderdomshjem. I 2015 blev det flyttet til nye og velfungerende lokaler i det tidligere tandlægehus på Birkevej 3A i Søllested.

Foreningens formålsparagraf er: At udbrede kendskabet til lokalhistoriske værdier i Højreby Kommune samt virke som støtte for arkivet i forhold til drift og økonomi.

Et familiemedlemskab koster kr. 75,- pr år.
For 1 person koster det kr. 50,- pr år.

For dette beløb er du med til at støtte op om foreningens arbejde for fastholdelse af vort lokale Arkiv.
Som medlem modtager du foreningens årsskrift, som hvert år udkommer i februar/marts måned.
Medlemskabet giver også mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, som bl.a. omfatter sommertur, generalforsamling samt andre kulturelle og historiske arrangementer.

Hvis du har lyst til at blive medlem af Højreby Lokalhistoriske Forening, skal du blot indsætte beløbet på foreningens konto Reg-nr. 1551 konto-nr:13209766, samt sende dit navn og adresse til formanden på mail.

Bestyrelse:
Formand Kaj Helm Larsen – – tlf. 21628084
Næstformand: Palle Jensen
Sekretær: Nina Stangerup
Fungerende kasserer: Palle Jensen
Medlem: Lea Sønderup
Arkivleder: Hanne Blom