Slægtsforskning

Christian Lund

Stammer din slægt fra et af de gamle sogne  –  Søllested, Halsted, Skovlænge, Ryde, Gurreby, Landet, Aunede eller Vesterborg  –  vil lokalhistorisk Arkiv være et godt sted at starte.
Udover originalarkivalier og billeder, har arkivet anskaffet en stor kopisamling fra Landsarkivet:

Kirkebøger
På Vestlolland er kirkebøgerne gennemgående bevaret fra omkring 1730-40. En af undtagelserne er Halsted kirkebog, der er bevaret fra 1658, dog med en lakune 1708-1720.

Folketællingerne
Alle folketællingerne fra 1787 til 1901 findes som mikrofilm. 

Desuden har vi skifte- og ejendomsarkivalier fra de store gårde i distriktet  

Bemærk: Alle kirkebøger, folketællinger og andre fortegnelser ligger nu på nettet. Se links herunder!

Links 

www.arkivalieronline.dk
Originalkilder: Kirkebøger, folketællinger, skiftearkivalier, brandforsikringsarkivalier, tingbøger m. v. 

www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database, hvorfra man kan søge efter personer i indtastede folketællinger (og enkelte kirkebøger). Der kommer hele tiden nye indtastninger.
Henvisninger til andre databaser, bl. a. ind- og udvandrer-databaser.
Databaserne er ikke originalkilder, men kun gode hjælpemidler til søgning i de originale kilder.

www.sa.dk
Statens Arkivers hjemmeside.
Herfra kan man via Daisy søge og bestille arkivalier i Statens Arkivers samlinger.
Der er mange gode links og henvisninger, se bl. a. under ”Mest brugte arkivalier” og ”Temaer til inspiration”.

www.slaegtogdata.dk
DIS-Danmarks hjemmeside. DIS står for Data I Slægtsforskning.
Siden rummer bl. a. et slægtsforskerforum og giver adgang til mange digitale kilder, en stor linksamling, medlemmers hjemmesider og mange andre ting.
Man skal være medlem for at få fuldt udbytte af hjemmesiden.

www.familysearch.org
Mormonernes database. Indeholder et stort antal indtastede navne – også danske. 
Kan være et godt hjælpemiddel til søgning i originalkilder.

www.ancestry.com
Verdens største slægtshistoriske hjemmeside. Links til kilder m. v. fra hele verden. 
Betalingsside.