Corona – smitte

Corona – smitte

Kassettebåndoptager

Vi mangler en kassettebåndoptager.

Højreby lokalhistoriske Arkiv

Nye åbningstider

Årsskrifter fra Højreby lokalhistoriske Arkiv fra 2002 - 2018

Artikler i årsskrifter for arkivet fra 2002 til 2019

Ukendt mand (Maleri)

Hvem er dette?

Ukendt mand (Maleri)

Hvem er dette?

Generalforsamling

Til medlemmerne af Højreby Lokalhistoriske Forening:

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mandag den 17. august 2020 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Højreby Hallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2021
5. Lokalhistorisk Arkivs virksomhed
6. Valg:
6.1 Valg til bestyrelsen. På valg er: Torben Jensen og Jens Hovmand.
 (Hverken Torben eller Jens ønsker genvalg.)
6.2 Valg af revisor. På valg er: Palle Jensen.
6.3 Valg af suppleanter til bestyrelse og revision. (min. 3 personer)

7. Behandling af indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest den 10. august 2021)

8. Eventuelt.

----

Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord.

Arrangementet er gratis, og der er ikke tilmelding.

Venlig hilsen
Kaj Helm Larsen
Formand for bestyrelsen

Gl. logo Højreby Kommune
Gl. logo Højreby Kommune

Erindringer efterlyses!

 
"Hver gang et menneske dør, er det som et bibliotek, der brænder"
Landets arkiver opfordrer danskerne til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af Danmarks historie.
Alle er en del af Danmarks historie. Man behøver ikke være borgmester, greve eller en del af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig for at være med.
Alle kan deltage.
Selve indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk, hvor man enten selv kan skrive sin historie eller melde sig til at blive indsamler af andres historier, hvis nogen på den ene eller anden måde ikke selv vil eller kan skrive den.
Man kan også skrive sin historie ud fra forskellige temaer som f. eks. ”barndom”, "uddannelse", "sommerferie", "arbejdsplads". 
Højreby Lokalhistoriske Arkiv tilbyder også at interviewe dem, der ønsker at videregive deres erindring mundtligt.
Alle historier bliver ved årets udgang videregivet til det lokale arkiv, der sørger for at bevare dem for fremtiden.
vintage-1501529_1920

Det gamle Højreby

Gammel "farvehandel" i Søllested.
Jens og Jette Rasmussens farvehandel i Søllested ("Pastella") Nu revet ned.