Indlevering af materialer:

Smid aldrig gamle fotografier og papirer ud, når du  rydder op. Aflevér dem til lokalarkivet og lad os sortere. Måske er det lige den brik, som vi mangler til den korrekte dækning af lokalhistorien. Man tror måske ikke, at det er noget. Det er bare en gammel regning, en protokol,  et foto el. lign., men alt er et bidrag til bevaring af vor lokale historie.

Arkivalier: Gamle bøger, en blyant og 2 tidsskrifter.
Arkivalier

Generationer kommer og går, og deres efterladenskaber er meget vigtige i dag for at forstå fortiden. Det bedste er selvfølgelig materiale med en datering eller navn, men vi har erfaring med at finde frem til oplysninger. Der kan være mange forskellige forhold der kan bruges, f.eks. bygningsændringer.

Vi kan komme ud for, at materiale må kasseres. Alle oplysninger af belastende karakter bliver ikke registreret, og man kan forlange en ventetid før materiale bruges. Hvis det viser sig, at det indkomne materiale tilhører et andet arkivområde, sørger vi for viderelevering. Som sagt -  smid aldrig noget sådant ud - kontakt os og lad os få en snak om sagen eller aflevér det på arkivet. I vort dækningsområde afhenter vi også gerne.

Når du afleverer materialer, udfylder vi sammen en "donationserklæring".

Vi bliver enige om:
Må arkivet beholde materialerne?
Må de offentliggøres?
Skal vi kopiere dem og derefter tilbagelevere materialerne? (Fx billeder)
Osv.

Du kan sende til denne adresse:
Birkevej 3A
4920 Søllested