“Husets historie”

Uddrag af min tale fra generalforsamlingen d. 27.3.2023, angående beskrivelser af alle husene i det gamle Højreby:

Det var med stolthed, at vi fik ”Højreby Turistkreds´ kulturpris 2022. Begrundelsen var bl.a.: ”For et stort stykke frivilligt arbejde”. Det er så sandt, som det er sagt. Der er en fantastisk effektiv, god og hyggelig arbejdsmoral i arkivet.

I forbindelse med overrækkelsen af omtalte pris sagde Jelsbak til mig, at han godt kunne tænke sig, at vi lavede byvandringer i Søllested. Tak skæbne! Jeg kunne svare ham, at jeg ikke har den nødvendige viden endnu, da jeg ”kun” har boet 47 år i Højreby Kommune, nu Lolland Kommune.

Dertil kommer, at mange skriver til os, pr. mail, om vi har nogle oplysninger om det og det hus, som de lige har købt?!

Sammenholdt med dette startede arkivet, for år tilbage, før jeg var med, et projekt, hvor man skulle/kunne beskrive sit hus i Højreby Kommune. Vi har nogle beskrivelser, men langt fra alle.


Beskrivelse af husene i Højreby Kommune:
Ovenstående får mig til at tænke på, at hvis vi skal have beskrevet alle vores huse, kan vi kun gøre, det hvis I hjælper til.

I bestemmer selv, hvor meget I vil skrive. Vi har brug for:

1: Fakta om de huse I kender. Adressen samt alle nuværende beboere? Hvornår er det bygget? Hvor mange familier har boet i huset? Navne på tidligere beboere? Har der været erhverv i huset? Osv.

Måske kender I flere huse i Kommunen?! Jeres barndomshjem? Der hvor I bor nu? Familiemedlemmers huse? Huse I har arbejdet i?  Osv.

2: Gerne historier om livet i de forskellige huse!

Jeg har her:
Visitkort med arkivets adresse, mail, tlf. og mit telefonnummer.
Huskeliste til at beskrive livet i husene. Det kan I tage med jer.
(Disse ovenstående ting har jeg i arkivet. I kan hente dem der, hvis I ikke fik taget dem til generalforsamlingen. Vi har åbent onsdag 13-17)

I kan skrive hjemme og sende til vores mail.
I kan møde op i åbningstiden og få en snak med os. (Onsdage 13-17)

V.h. Hanne Blom