Artikler i årsskrifter for arkivet fra 2002 til 2019

Det har været, og er, en fast tradition at lave et årsskrift, som hvert år uddeles til medlemmerne af “Højreby lokalhistoriske forening”. I hvert nummer er der:


1: Info angående foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen.

2: Info om arkivets aktiviteter.

3: Diverse artikler af forskellig art.
Undertegnede har her vedhæftet en liste over alle artikler/m. forfattere. Interesserede kan komme op i arkivet og læse de forskellige artikler. Der kan udleveres en kopi af enkelte artikler, om ønskes.

Artikler:

Højreby Lokalhistoriske Forening
– Årsskrift: (Artikler)

2002:
”Halsted Tvede for 50 år siden” – Sven Erik Nielsen
”Arkiv og museum” – John Eriksen, Reventlowmuseet
”Søllestedgård” – John Grytner

2003:
”Fra arkivet” – John Grytner
”Søllestedgård skov” – Egon Christiansen

2004:
”Fæsteprotokoller” – John Grytner
”Roebanen – set i børnehøjde – Kaj Helm Larsen
”De lollandske roebaner – John Grytner
”Højreby lokalhistoriske Arkiv i fremtiden?” – Kaj Helm Larsen
”Frederik” – John Grytner

2005:
”Lollands Højskole” – John Grytner
”I gamle dage var der sne” – Kaj Helm Larsen
”Mine personlige oplevelser i Søllested under besættelsen” – Wermer Keis

2006:
”Fra arkivet” – John Grytner
”Slægtsforskning – kom godt i gang” – Hanne E. Grytner
”Min tid som landpostbud” – Hans Chr. Henriksen
”De gamle julekort” – John Grytner

2007:
”Fra arkivet” – John Grytner
”Quade – Søllested afdelingen” – Sven Erik Nielsen
”Landet kirke” – Hans Aage Eriksen
”Da svenskerne gik over isen” – John Grytner

2008:
”En tur med toget” – Egon Christensen
”Nytårsaften 1978 ” – Kaj Helm Larsen
”Lidt erindringer om Gurreby” – Gunner Frederiksen, Søllested

2009:
” Nyt om gammelt – udpluk fra kortlægningen af ”De lollandske Alper”” – Holger Berg
”Vesterborg for 70 år siden” – Lea Sønderup

2010:
” Et ønske om maling af bænkene gav anledning til en omfattende restaurering af avnede Kirke.” – Dorthe Friis Hansen
”Schous Sæbehus i Søllested ca. 1950” – forfatter ikke nævnt.
”Vinter og snekastning” – Torben Jensen, Søllested
” Langesø Skole” – Uddrag af Jørgen Christensens erindringer

2011:
”Polakkaserner i Gammel Højreby kommune” – Lea Sønderup og Kaj Helm Larsen
”Service på landet” – Uddrag af Jørgen Christensens erindringer
”Folkeminder i Nørre Herred” – Bjarne Lund Hansen
”Kløverstier” – Forfatter ikke nævnt

2012:
”Den sidste skovrider – O.G. Konradsen på Søgaard ved Vesterborg” – John Erichen
”Hobyudgravningerne i 2012” – Kaj Helm Larsen
”Luftfoto – Danmark set fra luften” – John Grytner

2013:
”Vejret i ”mands minde”” – Kaj Helm Larsen
”Vejret i ”mands minde”” – Hans Jacob Hansen
”Tyendelov og fattigforsorg” – John Grytner
”Femeren – forbindelsen” – Kaj Helm Larsen
”Jordmødre før og nu” – Lea Sønderup
”Statshusmandsbrug på Lolland” – Kaj Helm Larsen

2014:
”Vesterborg Bryggeri”  – Lea Sønderup
”2014 – et minde år – 1814 – 1864 – 1914” – John Grytner
”Høsten i Gl. dage” – Bent Jacobsen, ”Agerskøj” Ullerslev

2015:
”Et flystyrt” – Gunnar Ploug
”Asserstrup” – Hans-Henrik Jul Petersen
”Arkivets historie” – John Grytner

2016:
”Vesterborg apotek” – Lea Sønderup
”Gurreby Skole – Hanne Blom
”Fra arkivets billedsamling” – ”Ryde Brugsforening” – John Grytner
”Søllested Biograf” – John Grytner
”En hjemløs fortæller” – Kaj Helm Larsen

2017:
”Efterlysning af billeder fra vinterkrigen 1978/79” – John Grytner
” Søllested Pavillon” – Hanne Blom
”Julens glæde” – John Grytner
”Kaj Munk” – John Grytner
”Lollandsbanen og Søllested som stationsby” – Hanne Blom

2018
”Vinterkrigen” – Lea Sønderup
”Vinterkrigen 1978-79” – Hanne Blom
”Vinterkrigen 1978-79” – Kaj Helm Larsen
”En stemme fra gamle dage” – Hanne Blom

2019:
“Jagten på Lollands stenalder” – Kilde: Museum Lolland-falster
“Fra Skt. Croix til Lolland” – Karin Pagter Duparc
“Hvis vægge kunne tale” om Reventlow – Hanne Blom